YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
2023 YILI KAYIT ÜCRETİ – YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

​​

​​

 

 

 

 

 

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununun 24. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan ve 2023 yılında Birecik Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere kayıt ücreti, yıllık aidat tarifeleri ve munzam aidat 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.

2023 yılı için ;

İlk taksit son ödeme tarihi 30.06.2023
İkinci taksit son ödeme tarihi 31.10.2023 dür.
Geciken taksitler için aylık 1,6 gecikme faizi uygulanır.