YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
2021 YILI KAYIT ÜCRETİ – YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

​5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununun 24. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan ve 2021 yılında Gaziantep Ticaret Odasınca uygulanmak üzere kayıt ücreti, yıllık aidat tarifeleri ve munzam aidat 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.

Madde 24; ……… kayıt ücretleri ile yıllık aidat, aylık asgari ücretin brüt tutarının (2020 yılı için 2.943,00TL) yüzde onundan az (taban 294,30.TL), yarısından fazla (tavan 1.471,50.TL) olamaz.

Madde 25 ; ……… bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının on katını geçemez.

2021 yılı için ;

taksit son ödeme tarihi 30.06.2021
taksit son ödeme tarihi 31.10.2021 dir.
Geciken taksitler için aylık 1,6 gecikme faizi uygulanır.