Kapasite Raporu

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

Oda üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası veya www.bireciktso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu dilekçe formu ve istenen evraklar ile birlikte Odamıza başvurulur.

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 3.750,00 TL‘nin 1 dekont olacak şekilde;
Masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :

HESAP ADI: TOBB-Kapasite Bedelleri

Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi IBAN NO : TR140001200131100016000038
Vakıfbank Merkez Şubesi IBAN NO : TR210001500158007293586413
Akbank Bakanlıklar Şubesi IBAN NO : TR350004600153888000069072
Ziraat Bankası Akay Şubesi IBAN NO: TR020001000760059943505032

2. Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin(BTSO kayıtlarındaki tescilli adres) bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile güncellenmiş olması zorunludur. Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,

3. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” fotokopileri,

4. İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

5. İşçilerin son 3 aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

6. Vergi Levhası fotokopisi,

7. İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,

8. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

9. Oda sicil kaydı;

10. Mali müşavir onaylı demirbaş listesi.

a) Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması; süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme
düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b) Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli
ödeme planı,

11. Odamız veznesine yatırılacak Kapasite Raporu Onay Ücreti  2.000,00-TL

​1. Kapasite Dilekçesi İçin Tıklayınız…

2. Makine Listesi Formu İçin Tıklayınız…