Misyon – Vizyon ve Politikalarımız

Misyon

Üyelerinin ve kentin ihtiyaçlarına etkin çözümler sunan, uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmiş, üyesi olmaktan ayrıcalık duyulan, Türkiye ekonomisindeki en önemli aktörlerden birisi olmaktır.” Üyelerimizin ve tüm hizmet verdiği kesimlerin, BTSO’ nun varlık nedenini tanımaları için misyon oluşturulmuştur.

Vizyon

“Nitelikli personeli ile üyelerinin sektörel bazdaki ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması yönünde aktif rol oynayarak ticari faaliyetlerine değer katmak, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi için lobicilik faaliyetlerinde bulunarak, sunulan çözümlerin sürekliliğini sağlamak”

Kurumsal Değerlerimiz

  • Kalite
  • Güvenilirlik
  • Ulaşılabilirlik
  • Katılımcılık
  • Tarafsızlık
  • Şeffaflık ve Emek odaklı

Etik Değerlerimiz

Adalet
Eşitlik
Dürüstlük ve Doğruluk
Tarafsızlık
Sorumluluk
İnsan Hakları
Bağlılık
Sevgi
Hoşgörü
Saygı Tutumluluk
Demokrasi
Olumlu İnsan İlişkileri
Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
Açıklık
Hak ve özgürlükler
Emeğin hakkını verme
Yasa dışı emirlere karşı direnme

Kalite Politikamız

Devletin ve TOBB’nin yasal şartlarına uyarak;
Çalışanlarımız, üyelerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte
Sürekli artan memnuniyet sağlamak,
Eğitimlere yer vermek,
Kaliteli bir hizmet ve yaşam için:
Kalite, iş sağlığı-güvenliği ve çevre bilinci oluşturmak,
Verimliliği artırmak ve tasarrufa teşvik etmek,
Kalite Sistemimizi iyileştirmek,
Süreçleri iyileştirmek,
Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
Bilgi güvenliği sağlamak,
Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek,
Bütçeye uyumlu faaliyetler,
Hataları yok etmek
POLİTİKAMIZDIR.

Mali Politikamız

5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklara dayanarak;
Üyelerimiz, projelerimiz ve diğer kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri en verimli şekilde kullanmak,
Hesap verilebilir ve şeffaf bir mali yönetime sahip olmak,
Mevcut fonlarımıza değer katıcı ideal yöntemleri araştırmak ve uygulamak,
Mali risklerimizi belirlemek ve bu riskleri önleyici faaliyetler planlamak,
Katma değer yaratmayan ve israf niteliğinde olan giderlerimizi azaltarak yok etmek,
Mali politikamızın temelini oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Kalifiye işgücünün en önemli verimlilik kaynağı olduğu felsefesinden hareketle;
Dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeden,
Adaletli bir seçme değerlendirme sistemi uygulayarak
Çalışanlarımızın kurum içinde yüksek performans göstermelerini sağlamak adına gerekli olan tüm eğitim, teknoloji, ekipman ve motivasyon kaynaklarını yaratarak
‘’Mutlu Çalışan-Mutlu Kurum’’ mantığını yakalamak ve sürekli iyileştirmek
İnsan kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

 

Üye İlişkileri ve Şikâyetleri Ele Alma Politikamız

Üye dilek, öneri ve şikayetlerinin kolayca iletilebilmesi,
Bunların şeffaf, objektif, adil, dikkatli ele alınması,
Yasal sorumluluklar çerçevesinde ve kalite politikamıza uygun şekilde değerlendirilmesi,
Memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
Geri bildirimlerin tüm süreçlerde sürekli iyileştirme için fırsat olarak değerlendirilmesi

Üye Şikayetleri Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Haberleşme Yayın Politikamız

BTSO’nun stratejik planı ile uyumlu olarak gerçekleştirdiği ve haber niteliği taşıyan her türlü faaliyetini zamanında ve tarafsız olarak tüm üyelerine duyurmak,
Üyelerinin tercih ettikleri iletişim yöntemlerini belirleyerek bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak,
Birecik’in Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayacak her türlü haberi takip ederek bu haberlere şehrin tüm yaşayanlarının da ulaşmasını sağlamak,
Kullanıcı dostu bir web sitesine sahip olmak ve siteyi sürekli iyileştirmek,
İletişim ile ilgili planlarımızı üyelerimiz ile paylaşarak katılımları sürekli iyileştirmek
Haberleşme ve İletişim Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız


Hizmetimizi kolaylaştıracak bilgi işlem yazılım ve donanımlarını temin etmek,
Temin ettiğimiz yazılım ve donanımı korumak adına gerekli bakımları ve virüs korumalarını düzenli olarak planlamak ve gerçekleştirmek,
Bilgi işlem üzerinden takip ettiğimiz verileri arşivlemek ve bu arşivlemenin sürekliliğini sağlamak

Bilgi İşlem Politikamızdır.