Akreditasyon ve Kalite

WhatsApp Image 2019-02-07 at 14.41.03Sabri KARADAĞ
Kalite ve Akreditasyon Temsilcisi

Eposta : sabrikaradag@bireciktso.org.tr
Telefon : 0.414 652 1165 – 0.414 652 90 95
Dahili:5
Fax : 0.414 652 78 25

 

Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir.

• TS-ISO 9001 standardına uygun olarak Kalite sisteminin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak.

• Yürürlüğe giren dokümanların dağıtımı sağlar.

• Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılmasını sağlamak.

• Eğitim alacak kişinin isimlerini tespit ederek zamanında eğitim alabilmelerini sağlamak.

• Gerek yazılı gerek sözlü olmak üzere herhangi bir birime gelen şikayetler ile birimlerin isteklerinin tespit edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak.

• Sistem denetimi / değerlendirmeleri ile eksiklik ve zayıflıkları saptar, kalite geliştirici ve düzeltici çalışmalar başlatır, bu çalışmaları izler, sonuçlandırılmasını sağlar.

• Odayı kalite konusunda temsil eder , “Toplam Kalite” felsefesinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapar.

• İç Kalite Tetkiklerinin etkin olarak uygulanmasını sağlar.

• Kaliteyi olumsuz yönde etkileyen sorunların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri belirleyerek üst yönetime sunar.

• Gözden geçirme ve kalite sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kalite sisteminin performansı konusunda gerektiğinde üst yönetime rapor verir.

• Üye şikâyetlerinin izlenerek giderilmesi için bir sistem oluşturur, bunların düzenli olarak raporlanmasını sağlar.

• Üye memnuniyeti araştırmalarını ve iyileştirme çalışmalarını izler.

• Hazırladığı yıllık eğitim planında yer alan konularda ilgili eğitim toplantılarını organize eder kurum içinden veya kurum dışından eğitmenler bulur, eğitim faaliyetlerinin yıllık eğitim planı doğrultusunda işlemini sağlar.

• Ticaret Odası personelinin tamamının tüm eğitimlerinin zamanında verilmesini sağlar.

• Kalite hedeflerinin takibini yapar.

• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlar.