Oda Sicil İşlemleri

» Ticari işletmelerin (Şirketler ve Hakiki Şahıslar), Oda kaydını ve gerektiğinde terkinlerini yapar.

» Söz konusu işletmelerde meydana gelen değişikliklerden tescili yapılan hususları Oda kayıtlarına işler.

» Resmi veya özel kamu kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini değerlendirir. Gerekirse yazışmalar yapar.

» İşletmelerin imzaladığı belgelerin İmza Tasdiklerini yapar.

» Ticaret ve Sanayi Odası başlığı altında firma kayıt bilgilerini içeren çeşitli belgeler tanzim eder, ilgililere verir.

Birim İletişim

Birim Yetkilisi :Merve ARSLAN

Telefon : 414 652 11 65

Fax : 414 652 78 25

Eposta : mervearslan@bireciktso.org.tr

EK DOSYALAR

» ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

» ŞİRKET KAYDI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

» TÜZEL KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ

» GERÇEK KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ

»TAAHHÜTNAME

»DİLEKÇE