Başkanın Mesajı

Ticaret ve Sanayi Odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Buradan hareketle Ticaret ve Sanayi Odasının yapacağı çalışmalarda hedef
kitlesi üyeleridir. Buna göre BTSO Yönetim Kurulu olarak; misyonumuz üyelerimize hizmet ilkelerinden ödün vermeden, ilimiz ve buna bağlı olarak ülkemiz ekonomisini geliştirmek maksatlı, kurumsal bir yapı içerisinde; kaliteli, faydalı ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmektir.

Devraldığımız görevde üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz her zaman üyelerimize yönelik hizmetlerin arttırılması yönünde olacaktır.

Üstlendiğimiz görevde gelişen ve kalkınan bir Birecik için çaba gösterip, İlçemizin ekonomik ve sosyal anlamda ilçe sıralamasında daha üst seviyelerde yer alması için çalışacağız.

Saygılarımla,

Sadettin BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkanı