Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Odamız kuruluş kanunu ve tüzüğü çerçevesinde, üyesinin memnuniyetini ön planda tutup, hizmet vermeye çalışan ve bunu sağlamak içinde vatandaş odaklı hizmetin amaçlandığı bir kalite politikasına sahiptir.

 • Üyelerimize hizmet verirken yasal gerekliliklerin karşılanmasına verdiğimiz önem kadar Üye’lerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak,
 • Kamu yararını ön planda tutarak üyelerimizin menfaatlerini korumak,
 • Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek
 • Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak oda-üye bütünleşmesini sağlamak
 • Girişimciliği teşvik etmek
 • Tüm sektörlerde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini takip etmek
 • Daha kaliteli hizmet ve sürekli gelişim için çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak
 • Katılımcılığı, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için atılacak adımlar Odamızın tüm hizmetlerinin planlı, sistemli ve belli bir kalite seviyesinde olmasını gerektirmektedir.

Hedefimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve üye beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerin aktivitelerinde ISO 9001:2008 Kalite Sistemi gereklilikleri esas olacaktır. Bu doğrultuda belirlenmiş olan politika ve hedeflerimiz bağlayıcı olup, tüm birimlerdeki çalışanların standardın ve kalite sistemimizin gerekliliklerine uygun çalışmasını gerektirmektedir. Oda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde izlenecek gereklilikler Kalite El Kitabı ve ilgili prosedürler de tanımlanmıştır. Odanın tüm çalışanları Kalite El Kitabında ve prosedürler de açıklanan gereklilikleri uygulamakla ve iyileştirmekle yükümlüdür.

MİSYONUMUZ

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası’nın misyonu, 5174 sayılı kanun tarafından “üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik faaliyetlerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerin birbiri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak” olarak belirlenmiştir.

VİZYONUMUZ

Meslek ilkelerinden taviz vermeden;

 • Kurumsallaşmayı ve üyelerimize hizmet sunumunu profesyonel anlamda başaran,
 • Hizmet amacıyla Odamıza gelen üyeye en iyi hizmeti sunup, hizmetini verdikten sonra üyenin Odadan memnun kalmasını sağlayan,
 • Meslek ahlakını koruyan,
 • Üyelerimizin mesleki faaliyetleri içerisindeki ticari teamülleri tespit eden ve bunları herkesin uygulayabileceği kararlar haline getiren,
 • Ticari ve sınaî itilafların doğmasını önleyen ve aynı zamanda ihtilaf halinde ise görevini tarafsızca ve dürüst olarak yerine getiren,
 • Her Meslek için çağdaş teknoloji sistemlerinin üyelerimize tanıtımını yapıp, daha ileri teknoloji geliştirilmesine destek veren, Sadece rutin bir hizmet veren bir oda değil, her zaman gelişmekte olan hizmeti veren çağdaş ve Türkiye çapında öncü bir Oda olmak istiyoruz.