Haberleşme ve İletişim Politikalarımız

Haberleşme Yayın Politikamız

  • Odamız; teknolojik olanakların sunduğu tüm iletişim ve haberleşme olanaklarını etkin ve etkili bir şekilde kullanarak ve yöneterek, iç, dış paydaşlarına ve kamuoyuna ulaşacaktır.
  • İlçemizin ticari ve ekonomik hayatına ilişkin bilgilerde dâhil tüm bölgesel kalkınmaya yönelik her türlü veri, bilgi, görüş ve politikaların gerçekleşmesini sağlayacak,
  • İletişim ve haberleşme faaliyetlerinde etik, anlaşılabilir, dürüst ve hesap verilebilirlik ilkesiyle hareket ederek, teknolojik imkânlarla hedef kitlemize ulaşacağız.