İş Makinası Tescil Belgesi

Odamız Sanayi Müdürlüğü’ne;Ek’te bulunan dilekçe örneği (eksiksiz doldurulacak) ve aşağıdaki evraklar ile birlikte müracaat edilir.

-Sıfır İş Makinaları alımlarında;
Fatura aslı, garanti belgesi aslı, teknik belge asılları ve diğer evraklar

-Yurt dışından alımlarda;
Gümrük Beyannamesi, Gümrük Vergisinin ödendiğine dair makbuz, fatura aslı ve diğer evraklar

-İkinci El satışlarda;
Noter Satış sözleşmesinin aslı, daha önce çıkarılan tescil belgesinin aslı ve diğer evraklar

– Diğer Evraklar
· Tarafımızdan Verilen Dilekçe
· Eski Ruhsatın Aslı (Sıfır Makinalar Hariç)
· Imza Sirküleri Fotokopisi
· Tescil Belgesi Çıkarılacak Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
· İş Makinasına Ait Fikir Verici Resim
· Şahıslara ait araç tescillerinde Nüfus Müdürlüklerinden alınan İkametgah il muhaberi

-Tescil Ücreti ; Odamız veznesine 610,00-TL yatırılacaktır. Odamıza kayıtlı firmaların aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir..

 

Detaylı bilgi için
Birim Yetkilisi :
Sabri KARADAĞ
Telefon : 414 652 11 65 DAHİLİ:5
Fax: 414 652 78 25
Eposta : sabrikaradag@bireciktso.org.tr

EK DOSYALAR
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
İŞ MAKİNASI TESCİLİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR (ŞAHIS)

İŞ MAKİNASI TESCİLİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR (ŞİRKET)