TEHLİKELİ MADDE FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Üst Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği tehlikeli madde faaliyeti ile iştigal eden firmaların (yıllık 50 ton ve üzeri tehlikeli madde taşıyan, dolduran, boşaltan) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.
İlgide kayıtlı yazıda ise, TMFB almış olan firmaların aynı zamanda 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ ile, Güvenlik Danışmanı istihdam etme ya da hizmet alma zorunluluğu getirildiği bu düzenlemenin 01.07.2015 tarihi itibariyle başladığı ifade edilmekte olup aksi takdirde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar (para cezası) uygulanacağı belirtilmektedir.
Bu nedenle öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmayan firmalarımızın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden faaliyet belgelerini almaları daha sonra da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam etmeleri ya da hizmet alımı yaparak durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir.