EK-2 Bilgi Edinme Başvurusu Formu

EK-2 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Tüzel Kişiler İçin) Tarih: Tüzel kişinin unvanı: Tüzel kişinin adresi: Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz? Yazılı Elektronik Yetkili kişinin elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) Yetkili kişinin imzası: Not: Yetki belgem ekte sunulmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim. İstenen bilgi veya belgeler: (Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.) İŞLEM SIRASI : Yukarıdaki formu eksiksiz olarak doldurunuz. Formu bilgisayarınıza kaydediniz. 3. Yeni oluşturduğunuz mailinize formu ekleyerek,info@bireciktso.org.tr adresine gönderiniz.