YILLIK İŞLETME CETVELLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bursa – 30/01/2017 tarih ve 11761442-120.02.02-E.1043 sayılı yazısı

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 maddesine göre sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması yasal bir zorunluluktur.

Yine aynı Kanununun 5 inci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler bir senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim süresi sonundan itibaren dört ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2016 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımızca yayımlanan SGM 02014/11 nolu tebliğin 11 inci maddesi uyarınca E-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası http://sanayisicil.sanayi.gov.tr sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda, sanayi sicil bilgi sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde de taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla yada bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Ancak 30 Nisan 2017 tarihinin hafta sonu tatiline denk gelmesi, 1 Mayıs 2017 tarihinin de resmi tatil olması sebebi ile işletmelerin bildirim süresi 02 Mayıs 2017 tarihinde son bulacak olup , bu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2017 yılı için belirlenen para cezaları uygulanacaktır.

Üyelerimizin bu durumdan ötürü mağdur olmamaları için Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında bildirmeleri gerekmektedir.