TOBB İş Kazalarının Önüne Geçmek İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Verecek…

Değerli Üyelerimiz;
Bilindiği üzere 23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyen mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. İlk etapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan 40 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir.
Uygulama 25 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler çalışamayacak veya çalıştırılamayacaktır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek grubu içerisinde yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesinin alınması, işveren ve çalışanlara herhangi bir maddi yük getirmeyecek. Sınav ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır.
Bu faaliyetler kapsamında Birliğimiz tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş kurulmuş ve TÜRKAK’ tan 12 alanda akredite olmuştur.
Birliğimiz sınav ve belgelendirme konusundaki yeni hizmetiyle elini taşın altına koymuş ve zorunluluk getirilen mesleklerin tamamında sınav ve belgelendirme hizmeti vererek, iş kazalarını en aza indirmek ve bu mesleklerde çalışanların nitelik seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca önümüzdeki süreçte mesleki yeterlilik sistemini daha çok tanıtarak mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını oda ve borsalarımız kanalıyla 81 ilde uygulanması hedeflenmektedir.
Sınavlar, mesleki ve teknik eğitim veren kurum/kuruluşların atölye ve laboratuarlarında veya sınav hizmeti almak isteyen firmalarımızda gerçekleştirilecektir.
Belgelendirme, başvuru şartları ve belgelendirme ücretleri hakkında www.meybem.com.tr adresinden detaylı bilgi elde edilebilir ve başvurular da bireysel veya kurumsal olarak yapılabilir.
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş’ den ekte belirtilen mesleklerde çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen üyelerimizin ekte yer alan Belgelendirme ve Sınav Talep Formunu doldurarak Odamıza mail veya faks yoluyla iletmeleri önemle rica olunur.
Saygılarımızla.
24894248942489424894