SANAYİ SİCİL BELGESİ BULUNAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE…

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasındaki “– Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde 2 nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.” hükmü amirdir.

Sanayi sicil kaydı bulunan firmalarımız 2020 yılı yıllık işletme cetvellerini herhangi bir ücret ödemeden 2021 yılı Nisan Ayı sonuna kadar  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının www.sanayi.gov.tr web sayfasında 24 saat hizmet veren “E-hizmetler Bölümü’nde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ”ne e-devlet sistemi üzerinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerim” menüsü altındaki “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünden Sanayi Sicil Belgesi numarası ile Şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini eksiksiz olarak girmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir sorunla karşılaşan üyelerimiz Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 444 61 00 nolu telefondan (Taşra teşkilatı için 2 ardından Muğla için 48 tuşlanarak) ulaşabilirler.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 9. Maddesine göre herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için adına üyelerimize önemle duyurulur.