ODAMIZDA DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ VERİLECEKTİR…

28/04/2016 tarihinde saat 14:00 da odamız meclis toplantı salonunda Devlet destekleri eğitimi verilcektir. Eğitime tüm üyelerimiz davetlidir.

DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

o Ekonomi Bakanlığı
o İhracat Destekleri
o Yatırım Teşvik Sistemi Desteği
o Hizmet Sektörü Destekleri
o KOSGEB Destekleri
• AR-GE Destekleri
o TÜBİTAK – TEYDEB Desteği.
o Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Desteği
o Kalkınma Ajansları Desteği
o KOSGEB Desteği
o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği
o Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Desteği
• AB Programları
o Ulusal Ajans Desteği
o Horizon 2020
o AB Çağrıları