MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 25.05.2015 tarihinde yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğde yer alan 40 meslekte belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık süre 26.05.2015 tarihinde dolmuştur.

26.05.2016 tarihinden itibaren iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde belgesiz kişi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunda belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bu doğrultuda, işverenlerimizin cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için Kurum tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılacak sınavlarda başarılı olacak çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmaları gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca  belge zorunluluğu getirilen mesleklere yapılacak sınavlardan başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına www.myk.gov.tr adresinden ulaşarak iletişime geçebilirsiniz….