Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Hibe….

Hangi projelere hibe verilecek?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gençleri köyde tutmak, köy hayatını canlandırmak için gençlere karşılıksız 30 bin TL hibe verecek. Peki hangi projeler bu hibeden faydalanacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan  “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi gazetede yayınlandı.

Karara göre, şu projeler destek alacak;

1-Bitkisel üretime yönelik projeler destek alacak: 

Bitki Besleme ve Tarımsal Teknolojiler

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

İyi Tarım Uygulamaları

Organik Tarım

Tarla ve Bahçe Bitkileri

Tohumculuk

2.Hayvansal üretime yönelik projeler:

Anaç Koyun-Keçi

Arıcılık

Besicilik

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

İpek Böceği

Süt Çiftliği

Su Ürünleri vb.

3-Yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik  bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenesine yönelik projeler.

Yöresel tarımsal ürünleri:

Karadeniz Bölgesi: Fındık, Kivi Çay, kenevir vb.

Marmara Bölgesi: Çeltik, Şeftali, Ayçekirdeği vb.

Ege Bölgesi: Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir vb.

Akdeniz Bölgesi: Gül, Narenciye, Yer fıstığı vb.

İç Anadolu Bölgesi: Badem, Yeşil Mercimek vb.

Doğu Anadolu Bölgesi: Kayısı vb.

Güneydoğu Analdolu Bölgesi. Antep Fıstığı, Keten vb.

Tıbbi ve aromatik  bitkiler:

Defne yaprağı, kekik, adaçayı, anason, kişniş, kimyon, rezene, çöven, keçiboynozu, ıhlamur vb.

Proje 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsıyor. Kırsalda yaşayan 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçiler projeden yararlanacak. Karar ile kırsal t

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi, nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanları ile 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliğe sahip ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerine yönelik olacak.

Hibe şartı, projenin tamamlanması

Genç çiftçiler projeleri kapsamında alacakları 30 bin TL hibeyi ancak projeyi tamamlayınca hak kazanacaklar. Bakanlar kurulu kararında, Proje hibe tutarı,  “uygulanacak projelere otuzbin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir” şeklinde ifade edilirken, proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutuldu. Hibe Ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttı getirildi.

Tüm illeri kapsıyor
Proje kapsamında verilecek hibe  81 ili kapsıyor. Ancak illerdeki  nüfusu yirmibinden az olan yerleşim alanlarını bu projeden yararlanacak.

Sadece bir kez hibe verilcek..
Genç çiftçiler bu program ile verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecekler. Bakanlığın aynı proje konusunda diğer hibelerinden yararlanamayacaklar.