DIŞ TİCARETE HAZIRLIK VE DIŞ TİCARET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ EĞİTİMİ VERİLECEKTİR…

Odamız Bünyesinde 25.04.2016 tarihinde Pazartesi Günü saat 10:00-17:00 arasında Dış Ticaret Eğitimi verilecektir.

Siz Değerli Üyelerimize Önemle Duyurulur.

v  DIŞ TİCARETE GİRİŞ

  • Dış Ticaret Nedir?
  • Dış Ticaret Dengesi Ne Demektir?
  • Uluslar arası Kurum/Kuruluşlar ve Fonksiyonları?
  • Dış Ticarette Ulusal Kurum/Kuruluşlar ve Fonksiyonları?
  • Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar?
  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarası ve diğer Kodlar?
v  İHRACAT PROSEDÜRLERİ

o   İhracat İş Akışı

o   İhracat Çeşitleri

o   İhracatta Kullanılan Belgeler

o   İhracat Hesabının Kapatılması

o   İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

o   Örnek Olay ve Uygulamalar

 v  DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

o   Ticari İşletmede Teslim (EXW)

o   Taşıyıcıya Teslim (FCA)

o   Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)

o   Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)

 v  DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ  (Devam)

o   Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)

o   Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)

o   Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)

o   Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)

 v  DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

o   Sınırda Teslim (DAF)

o   Gemide Teslim (DES)

o   Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim (DEQ)

o   Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (DDU)

o   Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

v  DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

o    Mal Mukabili Ödeme

o    Vesaik Mukabili Ödeme

v  DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ  

o    Akreditif

o    Akreditif Ödeme Garantisini Ne Şekilde Sağlar?

o    Akreditif Çeşitleri

o    Akreditif Sürecinin İşleyişi

v  DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ  

o    Peşin Ödeme

o    Kabul Kredili Ödeme

o    Alıcı Firma Prefinansmanı

o    Poliçeli Ödeme

o    Kambiyo İşlemlerinde Süreler

v  DIŞ TİCARETE HAZIRLIK VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

o    Dış Ticarette Planlama Stratejileri

o    Dış Ticarette İş Planı Geliştirme

o    İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri

o    Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri

o     Acente – Distribütörlük

v  DIŞ TİCARETE HAZIRLIK VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

o    Objektif Gözden Geçirme

o    Fiyat Stratejisi

o    Uluslar arası Pazarlara Giriş Yolları

o    Aktif  Müşteri Bulma Teknikleri

o    Masabaşı Müşteri Bulma Teknikleri

v  Uluslar arası Kültürel Farklılıkları Anlama

o    Farkı Farketmenin Önemi

o     Uluslar arası  Ticarette Kültür Farklılıkları