BİRECİK TSO SWOT ANALİZİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı’nın 2021-2024 dönemini kapsayacak şekilde revize edilmesi çalışmaları kapsamında Odanın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi amacıyla, Oda iç paydaşları olan , Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile 20.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Oda Meclis Toplantı Salonunda  “SWOT Analizi» gerçekleştirildi.


Birecik Ticaret ve Sanayi Odası
nın gelişmesine katkıda bulunmak, Odanın çeşitli konulardaki mevcut durumunu incelemek ve Odanın gelişmesi ile ilgili planlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren toplantıya Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.