SANAYİ SİCİL BELGESİ YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

        6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili “Yıllık İşletme Cetveli”ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.
Yıllık İşletme Cetveli bir dilekçe ekinde yazılı olarak elden veya posta yoluyla gönderilebileceği gibi elektronik ortamda da verilebilmektedir.
       Yıllık İşletme Cetvelini yazılı olarak vermek isteyen işletmeler; örneğini İl Müdürlüklerimizden temin edecekleri yıllık işletme cetvelini doldurarak elden ya da posta yoluyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Erzurum Cad. Hükümet Binası Kat:4 / Ağrı adresine vermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
         Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda vermek isteyen işletmelerin ise; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya “https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/” adresinden başvuru yapabilir
         Yıllık İşletme Cetvellerinin bu yıl en geç 30 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar verilmesi gerekmekte olup, Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında vermeyen ve eksik-yanlış beyanda bulunan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.
           Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (0 414) 313 30 46 Dahili 26312-26306 nolu telefondan bilgi ve yardım alabilirler