Yeni kurulacak olan şirketlerin defterleri ne zamana kadar tasdik edilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.