Şirket merkezimiz İstanbul’dur. Birecik’de Merkeze bağlı işyeri açtık. Odaya kayıt yaptırmak zorundamıyız?

Türk Ticaret Kanunu’nun 50.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 52.maddesi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddeleri uyarınca şube olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.