Limited Şirket – Şube Açılışı

2. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak)
3. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre hazırlanmış belge
5. Hükmi Şahıs Dilekçesi
6. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi (1 ASIL – 1 Fotokopi)
7. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
8. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)
9. Merkezde yapılan en son tescilinyayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)

Belgeler
3.019 defa okundu.
18 Şubat 2015

DİĞER BELGELER