Limited Şirket – Denetçi Seçimi

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı
örnek beyanname

Belgeler
1.827 defa okundu.
17 Şubat 2015

DİĞER BELGELER