Anonim Şirketi – Tek Pay Sahipliğinin Sona Ermesi

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Yönetim Kurulu Kararı (kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü belirtilecektir)
3. Yönetim Kurulu Üyesinin şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten yazı

Belgeler
1.208 defa okundu.
27 Aralık 2017

EKLİ DOSYALAR

Dilekçe ( İndir )

DİĞER BELGELER