Anonim Şirketi – Kişilerle İlgili Değişiklikler

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Yönetim Kurulu Kararı (1 Adet Noter Onaylı – Asıl)
3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının noter onaylı sureti
5. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair İçişleri Bakanlığı yazısı.
7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet imza beyannamesi

Belgeler
109 defa okundu.
28 Aralık 2017

EKLİ DOSYALAR

Dilekçe ( İndir )

DİĞER BELGELER