Anonim Şirket – Tek Pay Sahipliği Bildirim

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Yönetim Kurulu Kararı (kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü belirtilecektir)
3. Yönetim Kurulu Üyesinin şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten yazı

Belgeler
2.697 defa okundu.
17 Şubat 2015

DİĞER BELGELER