Anonim Şirket – Tasfiyeden Dönüş

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
5. Yetki Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
6. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet asıl)
7. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
8. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor

Belgeler
2.643 defa okundu.
17 Şubat 2015

EKLİ DOSYALAR

Dilekçe ( İndir )

DİĞER BELGELER