Anonim Şirket – Merkez Nakli

1. Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında bulunan varsa önceki değişiklikleriyle beraber ana sözleşmenin son hali (onaylı 1 adet)
2. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (onaylı 1 adet)
3. Eski merkezdeki Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre düzenlenmiş belge
4. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Karar (1 Adet Noter Onaylı)
5. Hükmi Şahıs Dilekçesi
6. Genel Kurul Toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
7. Seçim var ise;

a- Yetki Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
b- Bu Yetki Kararına göre İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl)
8. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
9. Hazirun cetveli ; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

Belgeler
2.163 defa okundu.
17 Şubat 2015

DİĞER BELGELER