Misyon -Vizyon ve Politikalarımız

MİSYONUMUZ

Yasaların kendisine verdiği yetki ile Birecik ticaret hayatını temsil eden bir kurum olarak, ilçe ticaret ve yatırım alanlarını kapsayacak bir biçimde hizmet vermek. Kısa ve uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak, üyelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak ve gelişmesini sağlamak. İlçenin ticaret ve yatırımlar açısından cazip, rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bir kent olması için çalışmalarda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Üye odaklı, çağdaş ve kolaylaştırıcı hizmet anlayışı sunarak, ilçemiz ticaret hayatının gelişmesine öncülük ederek, kentin kültürel ve tarihi değerlerine, birlikte ve yüksek yaşam kalitesine sahip, istihdam odaklı ve yatırımcıları için çalışan bir meslek odası olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Odamız kuruluş kanunu ve tüzüğü çerçevesinde, üyesinin memnuniyetini ön planda tutup, hizmet vermeye çalışan ve bunu sağlamak içinde vatandaş odaklı hizmetin amaçlandığı bir kalite politikasına sahiptir. Üyelerimize hizmet verirken yasal gerekliliklerin karşılanmasına verdiğimiz önem kadarÜye’lerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, . Kamu yararını ön planda tutarak üyelerimizin menfaatlerini korumak, . Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek . Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak oda-üye bütünleşmesini sağlamak . Girişimciliği teşvik etmek . Tüm sektörlerde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek

Hedefimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve üye beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerin aktivitelerinde ISO 9001 Kalite Sistemi gereklilikleri esas olacaktır. Bu doğrultuda belirlenmiş olan politika ve hedeflerimiz bağlayıcı olup, tüm birimlerdeki çalışanların standardın ve kalite sistemimizin gerekliliklerine uygun çalışmasını gerektirmektedir. Oda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde izlenecek gereklilikler Kalite El Kitabı ve ilgili prosedürler de tanımlanmıştır. Odanın tüm çalışanları Kalite El Kitabında ve prosedürler de açıklanan gereklilikleri uygulamakla ve iyileştirmekle yükümlüdür.

Kurumsal Değerlerimiz

· Üye Odaklı ve Katılımcılık

· Eşit ve Tarafsız Hizmet Verebilen

· Ekip Çalışmasını Önemseyen ve Emek Odaklı

· Yenilikçi, Gelişmeye Açık ve Sosyal Sorumluluk Bilincine sahip

· Güvenilir ve Kurumsal Odaklı

MALİ POLİTİKA

Odamız, elde ettiği mali olanaklarını gelir gider denk bütçe ilkesine göre gerçekleştirecek. Giderlerinde öncelikle üyelerinin işlerinin geliştirilmesi ve ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapmak, güçlü ticaret ve sanayi politikaları üretmek için tüm cari ve ayni harcamaları yapacaktır.

Risk temelli bir mali yönetim anlayışı içerisinde, açık ve şeffaf bir politika izleyecek, katılımcılığı ve hesap verilebilirliği ilkesel olarak hayata geçirecektir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Adil ve hakkaniyetli bir işe alma süreci ile başlattığımız istihdam politikamızı, çalışanlarımızın yönetim süreçlerine birebir katılım sağladığı, personelinin istek ve talepleri ile onların sürekli gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve etkinlikler düzenleyerek geliştirecektir. Çalışanların üye memnuniyetinde öncelikli unsur olduğunun bilinci ile üstün performansı ödüllendiren çağdaş bir personel yönetimini hâkim kılacağız.

HABERLEŞME YAYIN POLİTİKAMIZ

· Odamız; teknolojik olanakların sunduğu tüm iletişim ve haberleşme olanaklarını etkin ve etkili bir şekilde kullanarak ve yöneterek, iç, dış paydaşlarına ve kamuoyuna ulaşacaktır.

· İlçemizin ticari ve ekonomik hayatına ilişkin bilgilerde dâhil tüm bölgesel kalkınmaya yönelik her türlü veri, bilgi, görüş ve politikaların gerçekleşmesini sağlayacak,

· İletişim ve haberleşme faaliyetlerinde etik, anlaşılabilir, dürüst ve hesap verilebilirlik ilkesiyle hareket ederek, teknolojik imkânlarla hedef kitlemize ulaşacağız.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ

· Odamızda kurumun bilgi güncelliği, gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin risk temelli bir bilgi güvenliği yönetimi kuracağız.

· Gelişen teknolojileri takip ederek kurumsal uygulamaya alacağız.

· Bilgi iletişim cihazları, uygun yazılım ve donanımlar ile onların acil durum planları ve risk analizleri de dâhil bir bilgi yönetim sistemi geliştireceğiz.

Üye İlişkileri ve Şikâyetleri Ele Alma Politikamız

Oda olarak varlık nedeni saydığımız üyelerimizin;

· İşyerlerinde kurumsal, kültürel ve kişisel olarak gelişimleri arttırmaya yönelik her türlü etkinliği düzenleyeceğiz.

· Üyelerimiz de dâhil tüm paydaşların etkin olduğu katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile davranacağız.

· Üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, etkin bir şikâyet, öneri ve memnuniyet sistemi kurarak, üyelerin hem memnuniyetini arttıracak hem de odamızın kurumsal gelişimine katkı sağlamasına olanak tanıyacağız.

· TOBB Akreditasyon Sistemi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kılavuzluğunda, üyelerimiz için gerekli tüm iş ve ekonomik olanakların ve desteklerin araştırılarak, üyelerin faydalanmasını ve ilçeye katma değer sağlayacağız.