Bunu Paylaşın

ODA

04/ 04/ 1970 Tarihinde Merhum Necati AKAN’ın önderliğinde kuruldu 1970-1975 yılları arası Yönetim Kurulu Başkanlığını’da Necati AKAN yapmıştır.1975-1985 yılları arası Merhum Mehmet BELGEN Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır ve 1985 yılından 04.05.2013 tarihine kadar Sadettin BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmakta olup 04.05.2013-10/05/2013 tarihlerinde yapılan meslek komitesi seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACAR seçilmiştir

ODANIN İLGİ ALANLARI

Odamızca kararlaştırılan faaliyet ve ilgi alanları aşağıdadır;

1) Destek ve Danışmanlık;

Üyelerimizin doğru yatırımlar yapabilmelerini sağlamak amacıyla yatırım yönlendirme çalışmaları yapmak, 5174 sayılı kanundan kaynaklanan görevleri yerine getirmek,

2) Yenilik ve Çevre;

Şanlıurfa ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin rekabet gücünü artırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin simgesi, zenginlik yaratan ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, sanayinin çevreyle uyumlu üretim yapması için çalışmalar yapmayı hedefleyen bir kurum olmak.

3) Temel ve İleri Eğitim;

Oda hizmetlerinin uluslararası seviyeye gelmesini sağlamak, bu sayede üyelerimize verdiğimiz hizmetlerin kalitesini ve yelpazesini arttırmak. Kalitenin sürekli geliştirilmesi için personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesini sağlamak.

4) Yerleşke Politikası;

Üyelerimize daha iyi hizmet vermek adına ve üye memnuniyeti için;  modern ve teknolojik donanımlara sahip hizmet ortamı sağlamak.

5) Genel ve Kesişen konular;

KOBİ’lerin ürün ve hizmet kalitelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

6) Hukuk ve Adil Çalışma;

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, yenilikçi, paylaşımcı, temsil gücü yüksek, insan kaynaklarına yatırım yapan, güvenilir, kente yön veren, sosyal sorumluluk sahibi örnek bir kurum olmak için çalışmaktadır.

       Odamızın öncelikli görevleri:

 • Mesleki ahlak ve birliği güçlendirmek,
 • Ülke çıkarları doğrultusunda sanayinin gelişimi için çalışmak,
 • Sanayiye yönelik araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler sağlamak,
 • Sanayi ile ilgili bilgileri, haberleri ve belgeleri toplayıp, yayınlar ve iletişim yoluyla üyelerine sunmak,
 • Üyeler için gereken kapasite raporları ve ekspertize dayalı çeşitli raporları hazırlamak,
 • Fire ve zayiat tespitleri, araştırma raporları yapmak, ihracatçı üyeler için çeşitli yasal formları ve belgeleri onaylamak,
 • Üyelerin eğitimi ihtiyaçlarını desteklemek ve temin etmek,
 • Organize sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmak,
 • Odalarla işbirliğinde bulunmak.
 • Sanayi enformasyon ve internet organizasyonları kurmak,

04/ 04/ 1970 Tarihinde Merhum Necati AKAN’ın önderliğinde kuruldu 1970-1975 yılları arası Yönetim Kurulu Başkanlığını’da Necati AKAN yapmıştır.1975-1985 yılları arası Merhum Mehmet BELGEN Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır ve 1985 yılından 04.05.2013 tarihine kadar Sadettin BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmakta olup 04.05.2013-10/05/2013 tarihlerinde yapılan meslek komitesi seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACAR seçilmiştir

ODANIN İLGİ ALANLARI

Odamızca kararlaştırılan faaliyet ve ilgi alanları aşağıdadır;

1) Destek ve Danışmanlık;

Üyelerimizin doğru yatırımlar yapabilmelerini sağlamak amacıyla yatırım yönlendirme çalışmaları yapmak, 5174 sayılı kanundan kaynaklanan görevleri yerine getirmek,

2) Yenilik ve Çevre;

Şanlıurfa ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin rekabet gücünü artırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin simgesi, zenginlik yaratan ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, sanayinin çevreyle uyumlu üretim yapması için çalışmalar yapmayı hedefleyen bir kurum olmak.

3) Temel ve İleri Eğitim;

Oda hizmetlerinin uluslararası seviyeye gelmesini sağlamak, bu sayede üyelerimize verdiğimiz hizmetlerin kalitesini ve yelpazesini arttırmak. Kalitenin sürekli geliştirilmesi için personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesini sağlamak.

4) Yerleşke Politikası;

Üyelerimize daha iyi hizmet vermek adına ve üye memnuniyeti için;  modern ve teknolojik donanımlara sahip hizmet ortamı sağlamak.

5) Genel ve Kesişen konular;

KOBİ’lerin ürün ve hizmet kalitelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

6) Hukuk ve Adil Çalışma;

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, yenilikçi, paylaşımcı, temsil gücü yüksek, insan kaynaklarına yatırım yapan, güvenilir, kente yön veren, sosyal sorumluluk sahibi örnek bir kurum olmak için çalışmaktadır.

       Odamızın öncelikli görevleri:

 • Mesleki ahlak ve birliği güçlendirmek,
 • Ülke çıkarları doğrultusunda sanayinin gelişimi için çalışmak,
 • Sanayiye yönelik araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler sağlamak,
 • Sanayi ile ilgili bilgileri, haberleri ve belgeleri toplayıp, yayınlar ve iletişim yoluyla üyelerine sunmak,
 • Üyeler için gereken kapasite raporları ve ekspertize dayalı çeşitli raporları hazırlamak,
 • Fire ve zayiat tespitleri, araştırma raporları yapmak, ihracatçı üyeler için çeşitli yasal formları ve belgeleri onaylamak,
 • Üyelerin eğitimi ihtiyaçlarını desteklemek ve temin etmek,
 • Organize sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmak,
 • Odalarla işbirliğinde bulunmak.
 • Sanayi enformasyon ve internet organizasyonları kurmak,