[]
1 Step 1


ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ

Değerli üyemiz; odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

D. 1. Kuruluşunuzun Statüsüpick one!
D. 2. Kuruluşunuzun Faaliyet Türüpick one!
D. 3. İşletmenin Ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)pick one!
D. 4. Odaya kaç yıldır üyesiniz?your full name
S1-) Odamızdan aldığınız hizmetlere İlişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz.
Çok ZayıfZayıfOrtaİyiÇok İyi
K1. Personelin davranışı
K2. Hizmet Süresi
K3. Bilgi Yeterliliği
K4. Kaynak Yeterliliği
K5. Talebin karşılanma düzeyi
S2-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.pick one!
S3-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.pick one!
S4-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?pick one!
S5-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.pick one!
S6-) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?pick one!
Diğeryour full name
S. 7.
ZayıfOrtaİyi
a) Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
b) Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?
c) Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?
d) Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?
f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?
S8-) Odamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerileriniz sıralayınızyour full name
Previous
Next